การป้องกันตัวคุณเองและคนอื่นๆ

คุณจำเป็นต้องทราบวิธีการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา เพราะ
  • หากตัวคุณเองติดเชื้อไวรัสโคโรนา ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่คุณอาจจะแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
  • เชื้อไวรัสโคโรนาอาจก่อให้เกิดความเจ็บป่วยรุนแรงได้ – ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด แต่ก็พบผู้มีสุขภาพดีที่เสียชีวิตจากโรคนี้แล้วเช่นกัน
  • หากตัวคุณเองติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากผู้ป่วยที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน คุณจะไม่สามารถดูแลพวกเขาได้
  • แพทย์และโรงพยาบาลอาจมีภารกิจมากจนสามารถดูแลรักษาได้เฉพาะผู้ป่วยขั้นวิกฤติแล้วเท่านั้น
  • ในเวลานี้ที่เชื้อไวรัสโคโรนาได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องร่วมกันป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้เราได้มีเวลาในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค

คุณและครอบครัวอาจต้องฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำของ Germ Defence แต่หากคุณได้เรียนรู้แล้ว มันจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และจะป้องกันการเจ็บป่วยของคุณไปได้ในทุกปี

หน้า 1 จาก 10