เกี่ยวกับคุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2020

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบนโยบาย และกระบวนการของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Germ Defence และเพื่อแจ้งให้“คุณ”ทราบเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและแนวทางการคุ้มครองตามกฎหมาย

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อนำเสนอ และปรับปรุงเว็บไซต์ Germ Defence เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ Germ Defence คุณได้ยอมรับการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้

คำนิยาม

ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  • “คุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence หรือบริษัท หรือนิติบุคคลใดๆ ในนามของบุคคลธรรมดาที่เข้าถึง หรือใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence ตามความเหมาะสม
  • “มหาวิทยาลัยเซาธ์แฮมป์ตัน” (รวมเรียกว่า “เรา” “"พวกเรา” หรือ “ของเรา” ตามข้อตกลงนี้) หมายถึง มหาวิทยาลัยเซาธ์แฮมป์ตัน, ไฮฟิลด์ เซาธ์แฮมป์ตัน, SO17 1BJ 
  • “Germ Defence” หมายถึง เว็บไซต์ Germ Defence ที่เข้าถึงจากhttps://germdefence.org และโดเมนย่อยที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็ตาม
  • “ประเทศ” หมายถึง สหราชอาณาจักร
  • “คุกกี้” หมายถึง ไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์เก็บบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณ ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดประวัติการค้นหา “ของคุณ” ในการใช้งานหลายอย่างขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
  • “ข้อมูลการใช้งาน” หมายถึง ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ทั้งจากโดยการใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence หรือจากโครงสร้างพื้นฐานของ Germ Defence เอง (ยกตัวอย่างเช่น ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

Germ Defence จะไม่ขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เป็นการระบุตัวบุคคล อันจะสามารถใช้ในการติดต่อ หรือระบุ “ตัวคุณ” ว่าเป็นผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ไอพีแอดเดรสของคุณ) อาจถูกเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence ใช้งานเว็บไซต์กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics)

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูล เช่น อุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ “คุณ” (เช่น ไอพีแอดเดรส) ชนิดของเบราเซอร์ รุ่นของเบราเซอร์ หน้าต่างๆของเว็บไซต์ Germ Defence ที่คุณเข้าเยี่ยมชม วันและเวลาที่ “คุณ” เข้าเยี่ยมชม การระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เมื่อ “คุณ” เข้าถึงเว็บไซต์ Germ Defence ด้วยอุปกรณ์สื่อสาร เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจำเพาะโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชนิดอุปกรณ์สื่อสารที่ “คุณ” ใช้งาน เลขประจำตัวเครื่องมือสื่อสาร “ของคุณ” ไอพีแอดเดรสของอุปกรณ์สื่อสาร “ของคุณ” ระบบปฏิบัติการอุปกรณ์สื่อสาร “ของคุณ” ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ “คุณ” ใช้งาน การระบุเอกลักษณ์อุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งออกจากเบราเซอร์ “ของคุณ” เมื่อไรก็ตามที่ “คุณ” เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Germ Defence หรือเมื่อ “คุณ” เข้าถึงเว็บไซต์ Germ Defence หรือผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่ X.

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่มีลักษณะเดียวกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนเว็บไซต์ Germ Defence และเพื่อเก็บสำรองข้อมูลจำเพาะไว้เป็นการชั่วคราว เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ เครื่องบอกตำแหน่ง (beacons) ป้ายระบุ (tags) และบทคำสั่ง (scripts) เพื่อใช้เก็บรวบรวมและติดตามข้อมูล และ เพื่ออนุญาตให้มีการทำงานและติดตามการใช้งานของเว็บไซต์ Germ Defence

“คุณ” สามารถเลือกให้เบราเซอร์ “ของคุณ” ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือให้ระบุเมื่อคุกกี้ได้ถูกส่งออกไป อย่างไรก็ตามหาก“คุณ”ปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence บางส่วนได้

คุกกี้อาจเป็นแบบ “ที่อยู่ถาวร” หรือ แบบ “ช่วงเวลา” ก็ได้ คุกกี้ที่อยู่ถาวร (Persistent Cookies) จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ หรืออุปกรณ์สื่อสารของคุณเมื่อ “คุณ” หยุดการเชื่อมต่อ ในขณะที่คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบทิ้งทันทีที่ “คุณ” ปิดการใช้งานเว็บเบราเซอร์ของคุณ 

“เรา” ใช้คุกกี้ทั้ง 2 แบบสำหรับจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้

คุกกี้ที่จำเป็น/สำคัญ และข้อมูลระยะเวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ (Session Data)

ประเภท: การเก็บข้อมูลแบบ Local Storage

ดำเนินการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: ข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ที่ Local Storage นี้มีความสำคัญมากเพื่อนำเสนอบริการต่างๆ ของเว็บไซต์ Germ Defence ให้กับ “คุณ” และเพื่อให้ “คุณ” สามารถใช้กิจลักษณ์ (feature) บางชนิดบนเว็บไซต์ Germ Defence ได้ หากไม่มีข้อมูล Local Storage นี้แล้ว เว็บไซต์ Germ Defence ไม่อาจทำงานได้ตามปกติ

นโยบายคุกกี้/ การแจ้งการยอมรับคุกกี้

ประเภท: คุกกี้ที่อยู่ถาวร

ดำเนินการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้จะระบุตัวตนหากพบว่าผู้ใช้ได้มีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ Germ Defence มาก่อน

คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน (Functionality Cookies) 

ประเภท: คุกกี้ที่อยู่ถาวร

ดำเนินการโดย: เรา

วัตถุประสงค์: คุกกี้ทำให้เราจดจำตัวเลือกที่”คุณ”เลือกเมื่อ”คุณ”ใช้งาน Germ Defence เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบ หรือตัวเลือกภาษา วัตถุประสงค์ของการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อช่วยให้ประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์มีความเป็นตัวคุณมากขึ้น และไม่ต้องระบุตัวเลือกใหม่ทุกครั้งเมื่อ”คุณ”เข้าใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

ชนิด: คุกกี้แบบช่วงเวลา /คุกกี้ที่อยู่ถาวร

ดำเนินการโดย: เว็บไซต์กูเกิล แอนะลิติกส์ (Google Analytics) และShareThis.com

วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้สร้างจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอกซึ่งเราใช้ติดตามการใช้ข้อมูล (Google Analytics) และการเปิดเผยข้อมูลกับผู้อื่น (ShareThis.com)
คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ผู้ให้บริการบุคคลภายนอก:

Google Analytics

ShareThis

การใช้ข้อมูลส่วนตัว”ของคุณ”

มหาวิทยาลัยเซาธ์แฮมป์ตันอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อนำเสนอข้อมูลและดูแลรักษาเว็บไซต์ Germ Defence รวมถึงการตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence
  • เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนเกี่ยวข้องและการเผยแพร่เว็บไซต์ Germ Defence

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานการณ์ดั���ต่อไปนี้

  • กับผู้ให้บริการ: เราอาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัว “ของคุณ” กับผู้ให้บริการ ซึ่งจะใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ Germ Defence

การจดจำข้อมูลส่วนตัวของคุณ

มหาวิทยาลัยเซาธ์แฮมป์ตันจะจดจำข้อมูลส่วนตัว“ของคุณ”นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะจดจำและใช้ข้อมูลส่วนตัว “ของคุณ” ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไว้ (เช่น หากเราถูกกำหนดให้จดจำข้อมูลส่วนตัวของคุณให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งและเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายต่างๆ ของเรา

มหาวิทยาลัยเซาธ์แฮมป์ตันจะจดจำข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน การจดจำข้อมูลการใช้งานโดยทั่วไปแล้วมีระยะเวลาสั้นกว่า ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ Germ Defence และ “เรา” มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะจดจำข้อมูลนี้เป็นระยะเวลาที่นานกว่า

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ Germ Defence อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งไม่ได้ดำเนินการโดย“เรา” หาก “คุณ” กดลิงก์ของบุคคลภายนอก “คุณ” จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ “คุณ” เข้าเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการกระทำใดๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันในบางโอกาส เราจะแจ้งความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ “คุณ” ทราบโดยการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ฉบับใหม่ในหน้านี้

กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขเป็นระยะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลทันทีที่ประกาศในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว “คุณ” สามารถติดต่อเราได้ที่

อีเมล: data.protection@soton.ac.uk