เหตุใดการล้างมือจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองและผู้อื่น

เชื้อโรคสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายได้หลายชั่วโมง

เชื้อโรคจะเกาะอยู่บนพื้นผิวหลังจากที่ถูกหายใจออกมา

เชื้อโรคจะติดอยู่ที่มือของผู้ติดเชื้อเมื่อพวกเขาไอ จาม หรือสัมผัสใบหน้า

เชื้อโรคจะติดอยู่ตามพื้นผิวที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส

จากนั้นคุณก็จะได้รับเชื้อจากการไปสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อ เช่น ถ้วย มือจับประตู ราวบันได โทรศัพท์มือถือ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ เคาน์เตอร์ตามร้านค้า และเงิน

แล้วมาสัมผัสที่ใบหน้าของตัวคุณเอง เช่น ขณะรับประทานอาหาร ขยี้ตา หรือใช้โทรศัพท์มือถือ

หน้า 3 จาก 10